3 chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn Hà Nội

Tập huấn công tác tuyên giáo Công đoàn do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức năm 2020. Ảnh: Dương Ánh
Tập huấn công tác tuyên giáo Công đoàn do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức năm 2020. Ảnh: Dương Ánh
Tập huấn công tác tuyên giáo Công đoàn do LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức năm 2020. Ảnh: Dương Ánh
Lên top