29 hướng dẫn viên du lịch ở Hải Phòng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Hải Phòng duyệt chi hỗ trợ 29 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ MD
Hải Phòng duyệt chi hỗ trợ 29 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ MD
Hải Phòng duyệt chi hỗ trợ 29 hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ MD
Lên top