28 đơn vị tham gia Giải bóng bàn truyền thống công nhân viên chức lao động

Các đơn vị tham gia Giải bóng bàn truyền thống CNVCLĐ huyện Đông Anh. Ảnh: CĐ HN
Các đơn vị tham gia Giải bóng bàn truyền thống CNVCLĐ huyện Đông Anh. Ảnh: CĐ HN
Các đơn vị tham gia Giải bóng bàn truyền thống CNVCLĐ huyện Đông Anh. Ảnh: CĐ HN
Lên top