LĐLĐ TP.HÀ NỘI:

270.140 cá nhân đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ và Bằng khen LĐLĐ Thành phố cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: congdoanhanoi.org.vn
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ và Bằng khen LĐLĐ Thành phố cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: congdoanhanoi.org.vn
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trao Cờ và Bằng khen LĐLĐ Thành phố cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: congdoanhanoi.org.vn
Lên top