27 đội thi tham gia tranh tài tại Hội thi nấu ăn giỏi

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các CĐCS tham gia Hội thi nấu ăn giỏi trong CNLĐ. Ảnh: NT
Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các CĐCS tham gia Hội thi nấu ăn giỏi trong CNLĐ. Ảnh: NT
Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các CĐCS tham gia Hội thi nấu ăn giỏi trong CNLĐ. Ảnh: NT
Lên top