2.650 mẫu xét nghiệm công nhân Công ty POYUN, Eastech âm tính SARS-CoV-2

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra tại Công ty TNHH Eastech, Công ty POYUN. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra tại Công ty TNHH Eastech, Công ty POYUN. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra tại Công ty TNHH Eastech, Công ty POYUN. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Hải Dương
Lên top