265 diễn viên tham gia hội diễn nghệ thuật quần chúng

Một tiết mục tại hội diễn nghệ thuật quần chúng. Ảnh: Sầm Oanh/LĐLĐ TP. Cao Bằng.
Một tiết mục tại hội diễn nghệ thuật quần chúng. Ảnh: Sầm Oanh/LĐLĐ TP. Cao Bằng.