260 doanh nghiệp được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội 358 tỉ đồng

Đã có 260 doanh nghiệp, đơn vị gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được tạm dừng đóng BHXH 358 tỉ đồng. Ảnh: Nam Dương
Đã có 260 doanh nghiệp, đơn vị gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được tạm dừng đóng BHXH 358 tỉ đồng. Ảnh: Nam Dương
Đã có 260 doanh nghiệp, đơn vị gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được tạm dừng đóng BHXH 358 tỉ đồng. Ảnh: Nam Dương
Lên top