250 người dự hội thao CNVC- LĐ Tập đoàn Công nghiệp Caosu VN