2,5 triệu lao động khó khăn ở TP.HCM sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người

Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức hỗ trợ thực phẩm cho người thuê trọ trên địa bàn. Ảnh: Nam Dương
Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức hỗ trợ thực phẩm cho người thuê trọ trên địa bàn. Ảnh: Nam Dương
Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Đức hỗ trợ thực phẩm cho người thuê trọ trên địa bàn. Ảnh: Nam Dương
Lên top