246 tỉ đồng hỗ trợ gần 164.000 lao động tự do ở Hà Nội

Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh: Anh Thư
Lên top