2.424 clip dự thi đủ điều kiện chấm chọn ở vòng sơ khảo và chung khảo

Bài tập thể dục trong clip tham gia Cuộc thi  “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động”. Ảnh: BTC
Bài tập thể dục trong clip tham gia Cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động”. Ảnh: BTC
Bài tập thể dục trong clip tham gia Cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động”. Ảnh: BTC
Lên top