242 đại biểu chính thức tham dự Đại hội X Công đoàn Đồng Tháp

Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Đặng Thị Kim Đang (thứ 4, trái sang) trao MÂCĐ cho đoàn viên thuộc LĐLĐ huyện Lấp Vò. Ảnh: Lục Tùng.
Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Đặng Thị Kim Đang (thứ 4, trái sang) trao MÂCĐ cho đoàn viên thuộc LĐLĐ huyện Lấp Vò. Ảnh: Lục Tùng.
Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp Đặng Thị Kim Đang (thứ 4, trái sang) trao MÂCĐ cho đoàn viên thuộc LĐLĐ huyện Lấp Vò. Ảnh: Lục Tùng.