230 triệu đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn huyện Mỹ Đức vào tháng 8 năm 2020. Ảnh: Dương Ánh
Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn huyện Mỹ Đức vào tháng 8 năm 2020. Ảnh: Dương Ánh
Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công đoàn huyện Mỹ Đức vào tháng 8 năm 2020. Ảnh: Dương Ánh
Lên top