23 đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Mỹ Đình 1 được vay vốn

Quỹ trợ vốn trao quà cho đoàn viên Công đoàn và Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Mỹ Đình 1. Ảnh: CĐN
Quỹ trợ vốn trao quà cho đoàn viên Công đoàn và Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Mỹ Đình 1. Ảnh: CĐN
Quỹ trợ vốn trao quà cho đoàn viên Công đoàn và Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Mỹ Đình 1. Ảnh: CĐN
Lên top