2.277 thẻ Bảo hiểm y tế hỏng được cấp lại trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Lên top