22.000 lao động tự do Hà Nội nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

22.000 lao động tự do Hà Nội nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng. Ảnh M.Hương.
22.000 lao động tự do Hà Nội nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng. Ảnh M.Hương.
22.000 lao động tự do Hà Nội nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng. Ảnh M.Hương.
Lên top