TP. Hồ Chí Minh

22 công đoàn cơ sở bầu trực tiếp chủ tịch tại đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Sơn (người đứng), phát biều tại tọa đàm. Ảnh Nam Dương
Ông Nguyễn Ngọc Sơn (người đứng), phát biều tại tọa đàm. Ảnh Nam Dương
Ông Nguyễn Ngọc Sơn (người đứng), phát biều tại tọa đàm. Ảnh Nam Dương
Lên top