Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng:

207 suất quà, trợ cấp tặng công nhân, lao động khuyết tật

Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tặng quà cho lao động khuyết tật. Ảnh Mai Dung
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tặng quà cho lao động khuyết tật. Ảnh Mai Dung
Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tặng quà cho lao động khuyết tật. Ảnh Mai Dung
Lên top