205 công nhân thi “Bàn tay vàng thu hoạch mủ caosu”

Ban tổ chức tặng hoa cho các đội dự thi. Ảnh Đức Long
Ban tổ chức tặng hoa cho các đội dự thi. Ảnh Đức Long
Ban tổ chức tặng hoa cho các đội dự thi. Ảnh Đức Long
Lên top