200.500 tài khoản học tập và truy cập Internet tiếp sức cho học sinh

Ông Bùi Sơn Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (hàng đầu, bên trái) trao 200.000 tài khoản học tập và truy cập Internet tới ông Nguyễn Ngọc Ân, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam (hàng đầu, bên phải) để gửi đến các em học sinh Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Bùi Sơn Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (hàng đầu, bên trái) trao 200.000 tài khoản học tập và truy cập Internet tới ông Nguyễn Ngọc Ân, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam (hàng đầu, bên phải) để gửi đến các em học sinh Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Bùi Sơn Nam, Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (hàng đầu, bên trái) trao 200.000 tài khoản học tập và truy cập Internet tới ông Nguyễn Ngọc Ân, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam (hàng đầu, bên phải) để gửi đến các em học sinh Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top