200 cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu cứu người

Các cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu. Ảnh: CA.
Các cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu. Ảnh: CA.
Các cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu. Ảnh: CA.
Lên top