20 lao động trình độ cao bị “bỏ rơi” quyền lợi ở Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng khang trang hơn có một phần đóng góp của 20 lao động tại Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng, thế nhưng quyền lợi của họ đang bị xâm hại nghiêm trọng. Ảnh: PV
Thành phố Hải Phòng khang trang hơn có một phần đóng góp của 20 lao động tại Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng, thế nhưng quyền lợi của họ đang bị xâm hại nghiêm trọng. Ảnh: PV
Thành phố Hải Phòng khang trang hơn có một phần đóng góp của 20 lao động tại Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị Hải Phòng, thế nhưng quyền lợi của họ đang bị xâm hại nghiêm trọng. Ảnh: PV
Lên top