2 tỷ đồng trao cho công nhân lao động khó khăn trong "Tết sum vầy"

BCH LĐLĐ TX. Long Mỹ  lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo
BCH LĐLĐ TX. Long Mỹ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo
BCH LĐLĐ TX. Long Mỹ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM