Kinh phí Công đoàn chủ yếu để chăm lo cho đoàn viên, người lao động

“2% kinh phí Công đoàn là khoản tài chính vô cùng quan trọng”

Chị Lê Thị Làn (trái ảnh) đang hướng dẫn công nhân mới vào nghề tại dây chuyền dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Công đoàn Đỗ Thanh Bình (phải ảnh). 
Ảnh: Hải Anh
Chị Lê Thị Làn (trái ảnh) đang hướng dẫn công nhân mới vào nghề tại dây chuyền dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Công đoàn Đỗ Thanh Bình (phải ảnh). Ảnh: Hải Anh
Chị Lê Thị Làn (trái ảnh) đang hướng dẫn công nhân mới vào nghề tại dây chuyền dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Công đoàn Đỗ Thanh Bình (phải ảnh). Ảnh: Hải Anh
Lên top