2% kinh phí Công đoàn dành chăm cho đoàn viên Công đoàn

Đoàn viên, người lao động Cty CP Dinh dưỡng Hồng Hà yên tâm vì luôn được Công đoàn chăm lo từ nguồn kinh phí Công đoàn cũng vận động chủ doanh  nghiệp hỗ trợ. Ảnh: Hải Anh
Đoàn viên, người lao động Cty CP Dinh dưỡng Hồng Hà yên tâm vì luôn được Công đoàn chăm lo từ nguồn kinh phí Công đoàn cũng vận động chủ doanh nghiệp hỗ trợ. Ảnh: Hải Anh
Đoàn viên, người lao động Cty CP Dinh dưỡng Hồng Hà yên tâm vì luôn được Công đoàn chăm lo từ nguồn kinh phí Công đoàn cũng vận động chủ doanh nghiệp hỗ trợ. Ảnh: Hải Anh
Lên top