2 đoàn viên CĐ TCty May 10 cứu người bị tai nạn giao thông

“Hai bông hoa May 10” cứu giúp người bị TNGT đã góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp. Ảnh: PV
“Hai bông hoa May 10” cứu giúp người bị TNGT đã góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp. Ảnh: PV
“Hai bông hoa May 10” cứu giúp người bị TNGT đã góp phần lan tỏa những điều tốt đẹp. Ảnh: PV
Lên top