2 công nhân ngất xỉu tại Nhà máy Pinetree không liên quan đến COVID-19

Công nhân Nhà máy Pinetree ngưng việc ngồi bên ngoài ngày 31.2. Ảnh: Nhật Hồ
Công nhân Nhà máy Pinetree ngưng việc ngồi bên ngoài ngày 31.2. Ảnh: Nhật Hồ
Công nhân Nhà máy Pinetree ngưng việc ngồi bên ngoài ngày 31.2. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top