2 bệnh viện tuyến đầu điều trị COVID-19 nhận được hỗ trợ kinh phí

Đại diện lãnh đạo Agribank trao kinh phí hỗ trợ phòng chống COVID-19 cho Bệnh viện K. Ảnh: N.H
Đại diện lãnh đạo Agribank trao kinh phí hỗ trợ phòng chống COVID-19 cho Bệnh viện K. Ảnh: N.H
Đại diện lãnh đạo Agribank trao kinh phí hỗ trợ phòng chống COVID-19 cho Bệnh viện K. Ảnh: N.H
Lên top