19.851 người lao động được công đoàn can thiệp, bảo vệ

Đoàn viên công đoàn quận Long Biên sử dụng thẻ ưu đãi đoàn viên Công đoàn do LĐLĐ quận Long Biên phát hành - khi mua hàng sẽ được giảm giá. Ảnh: V.L
Đoàn viên công đoàn quận Long Biên sử dụng thẻ ưu đãi đoàn viên Công đoàn do LĐLĐ quận Long Biên phát hành - khi mua hàng sẽ được giảm giá. Ảnh: V.L
Đoàn viên công đoàn quận Long Biên sử dụng thẻ ưu đãi đoàn viên Công đoàn do LĐLĐ quận Long Biên phát hành - khi mua hàng sẽ được giảm giá. Ảnh: V.L