190 vận động viên tham gia hội thao CNVCLĐ ngành NN&PTNT Thái Bình

Hội thao CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình. Ảnh Bá Mạnh
Hội thao CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình. Ảnh Bá Mạnh
Hội thao CNVCLĐ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình. Ảnh Bá Mạnh
Lên top