190 sáng kiến, cải tiến làm lợi cho doanh nghiệp, đơn vị gần 8 tỉ đồng

Bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch LĐLĐ Quận 1, trao 4 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho các CNLĐ bị tai nạn lao động. Ảnh Nam Dương
Bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch LĐLĐ Quận 1, trao 4 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho các CNLĐ bị tai nạn lao động. Ảnh Nam Dương
Bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch LĐLĐ Quận 1, trao 4 sổ tiết kiệm (5 triệu đồng/sổ) cho các CNLĐ bị tai nạn lao động. Ảnh Nam Dương
Lên top