CĐ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam:

190 công nhân lao động thi “An toàn vệ sinh viên giỏi”

Hoạt cảnh giới thiệu trong phần thi "Chúng tôi là ai" của đội thi Công ty thuốc lá Thăng Long. Ảnh Nam Dương.
Hoạt cảnh giới thiệu trong phần thi "Chúng tôi là ai" của đội thi Công ty thuốc lá Thăng Long. Ảnh Nam Dương.
Hoạt cảnh giới thiệu trong phần thi "Chúng tôi là ai" của đội thi Công ty thuốc lá Thăng Long. Ảnh Nam Dương.
Lên top