188 người lao động được huấn luyện ATVSLĐ

188 người lao động Công ty Điện lực Quảng Trị được huấn luyện ATVSLĐ
188 người lao động Công ty Điện lực Quảng Trị được huấn luyện ATVSLĐ
188 người lao động Công ty Điện lực Quảng Trị được huấn luyện ATVSLĐ
Lên top