CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG:

18 công nhân được hỗ trợ xây Mái ấm Công đoàn

Lên top