18 cơ sở, đơn vị làm tốt chăm lo Tết được khen thưởng

Các cơ sở, đơn vị làm tốt chăm lo Tết nhận khen thưởng. Ảnh: P.Ngân
Các cơ sở, đơn vị làm tốt chăm lo Tết nhận khen thưởng. Ảnh: P.Ngân
Các cơ sở, đơn vị làm tốt chăm lo Tết nhận khen thưởng. Ảnh: P.Ngân
Lên top