Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty:

176 tỷ đồng hỗ trợ và bảo vệ người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phụ trách Khối thi đua phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phụ trách Khối thi đua phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phụ trách Khối thi đua phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bảo Hân
Lên top