17.000 lao động bị cắt giảm, Khánh Hòa đang lo lắng vấn đề gì?

Một điểm du lịch bên bờ biển Nha Trang, Khánh Hòa không một bóng người, chỉ còn bảo vệ canh giữ. Ảnh: Nhiệt Băng
Một điểm du lịch bên bờ biển Nha Trang, Khánh Hòa không một bóng người, chỉ còn bảo vệ canh giữ. Ảnh: Nhiệt Băng
Một điểm du lịch bên bờ biển Nha Trang, Khánh Hòa không một bóng người, chỉ còn bảo vệ canh giữ. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top