17 doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn thành lập 44 Tổ an toàn COVID-19

Công tác kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc tại 1 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội. Ảnh: LĐLĐH
Công tác kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc tại 1 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội. Ảnh: LĐLĐH
Công tác kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc tại 1 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội. Ảnh: LĐLĐH
Lên top