165.007 người lao động trên địa bàn Hà Nội chịu tác động của dịch COVID-19

Các vấn đề khó khăn của người lao động được Hội nghị giao ban chú trọng, bàn thảo. Ảnh: Hải Anh
Các vấn đề khó khăn của người lao động được Hội nghị giao ban chú trọng, bàn thảo. Ảnh: Hải Anh
Các vấn đề khó khăn của người lao động được Hội nghị giao ban chú trọng, bàn thảo. Ảnh: Hải Anh
Lên top