Cty TNHH Đồ chơi CheeWah - Việt Nam (hà nội):

1.600 công nhân ngừng việc vì nghi thức ăn có giòi