1.600 công nhân, lao động vui "Tháng Công nhân"

Đồng chí Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh; D.T
Đồng chí Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh; D.T
Đồng chí Mai Xuân Anh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hải Dương trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh; D.T
Lên top