160 công nhân thi an toàn vệ sinh lao động - an toàn giao thông

Công nhân Cty TNHH Toto Việt Nam thi tìm hiểu an toàn lao động - an toàn giao thông. Ảnh: Ngọc Ánh
Công nhân Cty TNHH Toto Việt Nam thi tìm hiểu an toàn lao động - an toàn giao thông. Ảnh: Ngọc Ánh
Công nhân Cty TNHH Toto Việt Nam thi tìm hiểu an toàn lao động - an toàn giao thông. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top