LĐLĐ Hải Phòng:

155 suất quà tặng cán bộ, NLĐ làm nhiệm vụ tại khu cách ly

Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng trao quà tặng lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường ĐH Hải Phòng. Ảnh ĐL
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng trao quà tặng lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường ĐH Hải Phòng. Ảnh ĐL
Lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng trao quà tặng lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly Trường ĐH Hải Phòng. Ảnh ĐL
Lên top