152 vận động viên tham gia hội thao Công đoàn điện lực Thái Bình

Các vận động viên thi đấu môn cầu lông. Ảnh: BM
Các vận động viên thi đấu môn cầu lông. Ảnh: BM
Các vận động viên thi đấu môn cầu lông. Ảnh: BM
Lên top