150.000 lao động tự do ở Hà Nội nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỉ đồng

Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh Anh Thư
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh Anh Thư
Người lao động nhận hỗ trợ. Ảnh Anh Thư
Lên top