15.000 người lao động Thủ đô nhận hỗ trợ từ “Xe buýt siêu thị 0 đồng”

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao hỗ trợ cho công nhân lao đọng từ Chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng" ngày 6.8. Ảnh: Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao hỗ trợ cho công nhân lao đọng từ Chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng" ngày 6.8. Ảnh: Ngọc Ánh
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao hỗ trợ cho công nhân lao đọng từ Chương trình "Xe buýt siêu thị 0 đồng" ngày 6.8. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top