150 cán bộ CĐCS ngành đóng tàu tham gia tập huấn nghiệp vụ công đoàn

Ngoài vững chuyên môn, kiến thức pháp luật kỹ năng hoạt động công đoàn là một trong những yếu tố đòi hỏi cán bộ công đoàn HVS phải không ngừng trau dồi để đáp ứng nhu cầu hiện nay. Ảnh: Phương Linh
Ngoài vững chuyên môn, kiến thức pháp luật kỹ năng hoạt động công đoàn là một trong những yếu tố đòi hỏi cán bộ công đoàn HVS phải không ngừng trau dồi để đáp ứng nhu cầu hiện nay. Ảnh: Phương Linh
Ngoài vững chuyên môn, kiến thức pháp luật kỹ năng hoạt động công đoàn là một trong những yếu tố đòi hỏi cán bộ công đoàn HVS phải không ngừng trau dồi để đáp ứng nhu cầu hiện nay. Ảnh: Phương Linh
Lên top