15 doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể nhóm ngành dệt may

Bà Trần Thị Thanh Hà, Phó Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Bà Trần Thị Thanh Hà, Phó Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Bà Trần Thị Thanh Hà, Phó Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nam Dương
Lên top