149 NLĐ bức xúc vì quyết định của Cty VMEP: Cần có cuộc đối thoại trực tiếp

Việc bị chấm dứt hợp đồng lao động đã khiến gia đình của 149 người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: V.L
Việc bị chấm dứt hợp đồng lao động đã khiến gia đình của 149 người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: V.L
Việc bị chấm dứt hợp đồng lao động đã khiến gia đình của 149 người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống. Ảnh: V.L
Lên top